Mafilm.hu
Akadálymentesített verzió
Mafilm.hu
Akadálymentesített verzió

Címlap | Rólunk | Szolgáltatások | Referenciák | Történelem | Kapcsolatok | GY.F.K. | Grafikus nézet

Adóvisszatérítés - A közvetett filmtámogatás 2014. évtől

A közvetett filmtámogatási rendszer alapvető két jogi pillére a mozgóképről szóló 2004. évi II. tv. (Mktv.) és az 1996. évi LXXXI. tv. a társasági adóról és az osztalékadóról (Tao. tv).

A támogatást a támogató vagy közvetlenül a filmelőállító/filmgyártó vállalkozásnak juttathatja, vagy a Magyar Nemzeti Filmalap (MNF) által kezelt letéti számlára utalhatja.

Egy adott filmalkotás alapján maximum az Mktv. által meghatározott és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Nemzeti Filmiroda, mint mozgóképszakmai hatóság (Filmiroda) által igazolt közvetlen filmgyártási költség 20%-áig részesülhet közvetett támogatásban, egy vagy több támogatótól, vagy a Magyar Nemzeti Filmalap (MNF) által kezelt letéti számláról igényelve,


Az adókedvezmény-rendszer előnyei a filmelőállító/filmgyártó vállalkozások számára

A magyarországi filmelőállítók számára 20%-os többletforrás keletkezik, mivel a támogatás gyakorlatilag normatív, meg kell felelni az Mktv. által előírt kulturális tesztnek, illetve nem támogathatóak az Mktv. által nem filmalkotásnak definiált műfajok, valamint amelyek az Mktv. szerint VI-os kategóriába tartoznak.

A hosszabb átfutású és nagyobb költségvetésű produkciók nem csak a produkciók befejezését követően kérhetik a támogatási igazolást, hanem negyedéves illetve havi elszámolást is kérhetnek a Filmirodától, ezzel a produkció finanszírozása jól tervezhetővé válik.

A külföldi, megrendelésre készülő filmalkotások esetében a 20%-os kedvezmény megtakarítást jelent, ez versenyképessé teszi a magyar filmipart az európai országokkal szemben.

Mind a megrendelésre, mind a nem megrendelésre készülő filmalkotások esetében érvényes, hogy a közvetlen magyarországi költségek 20%-áig a produkcióhoz kapcsolódó külföldi költségek is elszámolhatóak a közvetett támogatás alapjául. Több külföldi költség is elszámolható, ebben az esetben a közvetett támogatás a max. 20%-ról arányosan csökken.


Az adókedvezmény-rendszer előnyei a támogató gazdálkodó szervezetek számára

A támogató szervezetek az alap támogatást a Tao. tv. alapján levonhatják az adójukból és nem minősül adóalap emelő tételnek. Miután ez a tétel térítés nélküli eszköz átadás, a támogatás fejében a támogató nem fogadhat el ellentételezést (logo a filmben vagy a főcímben, stb.).

A támogatás szabályai:

A Tao. tv. 22.§-a alapján a támogató az általa egy filmprodukciónak juttatott vagy az MNF letéti számlájára utalt alap támogatási összegen felül a támogatási összeg rá vonatkozó adókulccsal (10 vagy 19%) szorzott összegének legalább 75%-át kiegészítő támogatásként köteles befizetni. Az adókedvezmény csak akkor érvényesíthető, ha adózó a kiegészítő támogatást a támogatás nyújtásának évében megfizette. (Az adókedvezmény érvényesítésének ideje 6 év, a támogató ezt döntése szerint használhatja fel.)

A kiegészítő támogatást mozgóképszakmai célokra előirányzott források elosztását végző szervezet, az MNF letéti számlájára kell utalni.

A filmtámogatási rendszer előnyei adózási szempontból

Számpéldával illusztrálva (19%-os társasági adókulccsal, egységben, egyéb korrekciók nélkül):
 

  Támogatást nyújtó Támogatást nem nyújtó
Adózó adózás előtti eredménye 1000 1000
Filmgyártási célú támogatás 100 0
Adóalap 900 1000
Fizetendő adó (900x0.19) -100 71 190
Kiegészítő támogatás (100x0,19)x0.75 14.25 0
Teljesített kifizetések összege 185.25 190
Megtakarítás 4.75  


Az adózó a közvetett támogatás és a kiegészítő támogatás juttatásával tehát 4.75 egység megtakarítást ér el.

A kiegészítő támogatás nem adócsökkentő tétel.

A támogatási igazolások összértéke (a 20%-os határ) egy produkcióra vonatkozóan a közvetett támogatás és a kiegészítő támogatás összege lehet.

A közvetett támogatás igénybevételének folyamata

A támogatást igénybevevő filmelőállító/filmgyártó vállalkozásnak regisztráltatnia kell magát a Filmiroda cégadatbázisában. (Mozgóképszakmai szervezetek nyilvántartása)

A produkció gyártási és forgatási időpontjának kezdetét be kell jelenteni a Filmirodának.

A forgatás kezdetét megelőzően 30 nappal a Filmirodánál meg kell indítani a Támogatásra jogosultság megállapítása eljárást. Ennek keretében a Filmiroda megvizsgálja a kulturális tesztnek való megfelelőséget (amennyiben ez korábban még nem történt meg), a költségvetést, valamint a produkció megvalósításának finanszírozási hátterét az Mktv-nek megfelelően. Az eljárás végeztével a Filmiroda határozatban rögzíti a produkció gyártási időszakát, és az elismerhető közvetlen magyarországi filmgyártási költségeket, valamint a közvetett támogatás maximális összegét.

A költségellenőrzési eljárásban a Filmiroda az Mktv-ben meghatározott szabályok szerint ellenőrzi a produkció elszámolását, a filmtől függően egy egyszeres eljárásban, vagy negyedéves, havi bontásban. Meghatározza a tényleges közvetlen filmgyártási költségeket és a közvetett támogatás (összes vagy időszakos) értékét.

Amennyiben a filmelőállító/filmgyártó vállalkozás közvetlenül szerződött egy támogató céggel, a támogatási szerződés benyújtásával a Filmiroda támogatási igazolást ad ki a támogatónak a támogatási összegre vonatkozóan. A támogató ennek az igazolásnak birtokában veheti igénybe a társasági adó kedvezményt.

Ha a filmelőállító/filmgyártó vállalkozás a letéti számláról kívánja igénybe venni a közvetett támogatást, az MNF-hez fordul, ahol a Filmiroda által kiállított jogerős költségellenőrzési határozatok sorrendjében és a letéti számla pénzügyi lehetőségeinek függvényében kaphatja meg a közvetett támogatást.

Amennyiben a támogató szervezet közvetlenül a filmelőállító/filmgyártó vállalkozással köt szerződést, a Filmiroda által a költségellenőrzés után kiállított támogatási igazolás birtokba vétele után veheti igénybe a társasági adókedvezményt.

Ha a támogató szervezet a letéti számlára fizeti be a támogatást, a befizetés után közvetlenül megkapja a támogatási igazolást.

« Visszatérés a szolgáltatások oldalra

Címlap | Kapcsolatok | Szolgáltatások | Oldaltérkép | Grafikus nézet